Parkinson.sk

Depresia

Výskyt depresie u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa odhaduje na 20 až 40 percent. To je pomerne vysoké číslo. Väčšia časť pacientov trpí len ľahšími formami depresie.

Depresia sa môže objaviť prakticky v hociktorom štádiu Parkinsonovej choroby, najčastejšie vo fáze rozvoja neurologických symptómov. U časti pacientov predchádzajú vzniku depresie štandardné neurologické príznaky tohto ochorenia. Depresia by mala byť posudzovaná a liečená ako samostatná choroba, i keď optimálnou antiparkinsonickou liečbou dokážame niekedy ovplyvňovať jej prejavy. Liečba si vyžaduje osobitný prístup. Túto liečbu vykonáva zásadne odborník, psychiater alebo neurológ. Dávky liekov musia zohľadňovať individuálny zdravotný stav pacienta a dávkovanie liekov musí byť upravené v súvislosti so súčasne užívanými liekmi, aby neprišlo k nežiaducim liekovým interakciám. Liečbu dopĺňajú potrebné úpravy životosprávy, psychoterapia, dôkladné a presné poučenie pacienta a jeho rodiny.