Parkinson.sk

Príčiny vzniku choroby

Príčina Parkinsonovej choroby doposiaľ nie je presne známa. Pravdepodobne ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov, ale žiadne konečné závery nie sú k dispozícii. Bola preukázaná genetická predispozícia na familiárnu formu Parkinsonovej choroby. V malom počte prípadov spôsobili Parkinsonovu chorobu mutácie niektorých génov.

Príznaky a priebeh ochorenia

Parkinsonova choroba je charakterizovaná štyrmi základnými príznakmi:

  • pojokový tras predovšetkým na rukách, niekedy nohách, a tvári
  • stuhnutosť paží, nôh a trupu
  • spomalenosť pohybov
  • zlá rovnováha a koordinácia.

Ako sa príznaky zhoršujú, ľudia trpiaci ochorením môžu mať ťažkosti pri chôdzi, rozprávaní alebo vykonávaní jednoduchých úloh. Často sú doma izolovaní kvôli nástupu nepredvídateľných príznakov, čo vedie k horšej kvalite života. Väčšinou sa prejavujú u nich aj iné ako pohybové príznaky, napr. depresia, úzkosť, bolesť, problémy so spánkom, žuvaním, prehĺtaním alebo rozprávaním. Parkinsonova choroba je progresívne degeneratívne ochorenie, čo znamená, že má tendenciu sa časom zhoršovať. Napriek rozsiahlemu výskumu v súčasnosti nie je dostupný liek, ktorý by dokázal ochorenie vyliečiť. Dostupnou liečbou však dokážeme účinne zmierňovať príznaky ochorenia.

Priebeh Parkinsonovej choroby býva rôzny. Niektorí pacienti majú po mnoho rokov relatívne málo nepríjemných príznakov, zatiaľ čo u iných sa prejavia obzvlášť silné príznaky, ktoré vedú k zníženej alebo žiadnej pohyblivosti už počas niekoľkých rokov. Parkinsonova choroba postihuje mužov aj ženy v takmer rovnakom počte. Vo výskyte choroby nie sú žiadne významné sociálne, etnické, hospodárske alebo geografické rozdiely. Priemerný vek pri nástupe choroby je 60 rokov, asi u 5 až 10 % pacientov začína ochorenie vo veku 40 rokov. Vyskytnúť sa však môže aj vo veku 30 rokov. Podľa odhadu z roku 2005 trpí ochorením na svete 4,1 až 4,6 miliónov ľudí. Toto číslo sa do roku 2030 pravdepodobne zdvojnásobí. Na Slovensku sa predpokladá výskyt približne u 15 000 pacientov.