Parkinson.sk

Štádia ochorenia

Prodromálne (predchorobné)

Charakterizované štrukturálnymi zmenami v mozgu, bez zjavnej symptomatológie. Môže sa vyskytnúť napr. porucha čuchu, poruchy spánku, zápcha a depresia.

Počiatočné štádium

Charakterizované poruchou pohyblivosti (tras, sthnutosť, znížená pohyblivosť, poruchy postoja), ale aj nemotorickými príznakmi (nespavosť, zápcha, depresia a úzkosť). Dochádza k úbytku 30–50 % pigmentovaných dopamínergických neurónov. 

Pokročilé štádium

Charakterizované skracovaním účinnosti liečbenej dávky, fluktuáciami - náhlymi zmenami pohyblivosti z dobrého stavu do stavu stuhnutosti a dyskinézami – mimovoľnými pohybmi. U pacientov tiež môže dôjsť aj k rozvoju demencie.