Parkinson.sk

Nervová sústava a jej funkcie

Centrálna nervová sústava je ústredím tela. Koordinuje všetky jeho funkcie, mechanické i chemické (pôsobí prostredníctvom hormónov) a pozostáva z mozgu a miechy.

Základnou stavebnou jednotkou nervovej sústavy sú nervové bunky – neuróny. Prenášajú elektrické správy celým organizmom. Neurón sa skladá z bunkového tela, axónu a z jedného alebo viac dendritov. Neurón môže byť senzitívny (prenáša informácie o pocitoch), asociačný (prijíma nervové impulzy), motorický (prenáša nervové impulzy z mozgu a miechy) a zodpovedá za prácu svalstva.

Mozog (lat. encephalon) sa nachádza v lebečnej dutine, ktorá ho ochraňuje. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1 400 g. Skladá sa z vyše 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných buniek.

Miecha (lat. medulla spinalis) je priamym pokračovaním, akousi „predĺženou rukou“ mozgu. Prebieha v kanáli, ktorý je vytvorený stĺpcom krčných, hrudných a bedrových stavcov a zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela. Mozog prostredníctvom miechy aktívne reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia a cez ňu získava informácie o jeho zmenách. Miecha je ústredím pohybových reflexov. Má aj prevodovú funkciu – prechádzajú ňou vzostupné dráhy, ktoré vedú správy z receptorov do mozgu, aj zostupné dráhy, ktoré vedú správy z rôznych častí mozgu ku kostrovým svalom a vnútorným orgánom. Je 40–45 cm dlhá, 1 cm široká, uložená v chrbticovom kanáli.

NeuronDopamín a jeho úloha

Dopamín je chemická látka prirodzene vznikajúca v mozgu v špecifických neurónoch.

Funguje ako neurotransmiter, aktivuje dopamínové receptory. Dopamín zohráva významnú úlohu v motorických funkciách mozgu a pri sprostredkovaní pohybu. Pri neurodegeneratívnom procese, akým je Parkinsonova choroba, dochádza k úbytku buniek produkujúcich dopamín.