Parkinson.sk

Vybrané špecializované pracoviská zaoberajúce sa liečbou Parkinsonovej choroby

 • Univerzitná nemocnica Bratislava
  Neurologická klinika
  Limbová 5, Kramáre, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/ 595 424 04

  Neurologická klinika
  Ružinovská 6, Ružinov, 821 01 Bratislava, Tel.: 02/ 482 341 92

 • Univerzitná nemocnica Košice
  Neurologická klinika
  Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice, Tel.: 055/ 640 36 37
  E-mail: nk.kosice@gmail.com

 • Univerzitná nemocnica Martin
  Neurologická klinika
  Kollárova 2, 036 59 Martin, Tel.: 043/ 420 38 60, 420 232 11
  E-mail: expyunm@gmail.com

 • Nemocnica Zvolen
  Neurologická ambulancia a oddelenie
  Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen,
  Utorok, Streda, Tel: 045/5201500
  E-mail: necpal.neuro@gmail.com