Parkinson.sk

Vybrané špecializované pracoviská zaoberajúce sa liečbou Parkinsonovej choroby*

 • Univerzitná nemocnica Bratislava
  Neurologická klinika
  Limbová 5, Kramáre, 833 05 Bratislava
  Tel.: 02/595 424 04
  E-mail: straka0105@gmail.com

 • Fakultná nemocnica Trnava
  Neurologická ambulancia a oddelenie
  A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
  Tel.: 033/593 8455
  E-mail: neurotrnava@yahoo.com

 • Fakultná nemocnica Nitra
  Neurologická klinika
  Špitálska 9, 950 01 Nitra
  Tel.: 037/654 5456
  E-mail: brano.vesely@yahoo.com

 • Univerzitná nemocnica Košice
  Neurologická klinika
  Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice
  Tel.: 055/640 36 37
  E-mail: nk.kosice@gmail.com

 • Univerzitná nemocnica Martin
  Neurologická klinika
  Kollárova 2, 036 59 Martin
  Tel.: 043/420 38 60, 420 232 11
  E-mail: expyunm@gmail.com

 • Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
  Neurologická klinika
  Generála Miloša Vesela 21, 034 01 Ružomberok
  Tel.: 044/438 2853 (po 13:00 hod.)
  E-mail: terkanicc@uvn.sk

 • Nemocnica Zvolen
  Neurologická ambulancia a oddelenie
  Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen,
  Tel: 045/520 1500 (utorok, streda)
  E-mail: necpal.neuro@gmail.com

*Zdroj: https://expy.sk/search_specialist