Parkinson.sk

Výskum Parkinsonovej choroby v Košiciach

Silvia Karasová, moderátorka: "Lekári z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach pracujú na výskume, ktorý by mohol pomôcť lepšie diagnostikovať Parkinsonovu chorobu. Práve včasné zistenie je pri účinnej liečbe kľúčové. Pokračuje neurológ Matej Škorvánek."

Matej Škorvánek, neurológ: "Sledujeme prítomnosť patologického alfa-synukleínu v čreve a následne chceme dlhodobo sledovať tých pacientov, aby sme zistili, do akej miery je vyšetrenie črevného alfa-synukleínu prínosné v diagnostike. Pretože pokiaľ by sa potvrdilo, že na základe tej biopsie my vieme dostatočne včas odhaliť Parkinsonovu chorobu, bol by to obrovský krok vpred. Naozaj by sme ju vedeli zachytiť množstvo rokov pred začiatkom prvých motorických prejavov a tým pádom aj liečiť by sme ju vedeli podstatne skôr."

Silvia Karasová: "Výstupy z aktuálneho výskumu by mali byť publikované v najbližšom období. Je možné, že sa v budúcnosti budeme môcť proti Parkinsonovej chorobe očkovať."

Matej Škorvánek: "V minulosti sa skúšala liečba kmeňovými bunkami, ktorá sa potom zastavila kvôli nejakým komplikáciám, ktoré boli u niektorých pacientov naozaj dosť závažné. Čo je určite zaujímavejšie, tak ako som hovoril, so šírením toho alfa-synukleínu po tele začínajú sa vyvíjať liečby na imunizáciu, to znamená očkovanie proti šíreniu toho alfa-synukleínu. To sú štúdie, ktoré už bežia momentálne na zvieratách a očakávame prvé výsledky."

Silvia Karasová: "Vakcína by mohla byť dostupná v najbližších dvoch desaťročiach. Parkinsonova choroba patrí medzi najrozšírenejšie neurodegeneratívne ochorenia, podľa odhadov ňou na Slovensku trpí približne pätnásťtisíc ľudí. Charakterizujú ju predovšetkým problémy s pohyblivosťou, tras rúk či nespavosť."

[Rádio Košice, 14:00; Metropolitné správy; 23/11/2016; Silvia Karasová; Zaradenie: z domova]