Parkinson.sk

Z tlače: Ako sa žije parkinsonikom s pumpou

Článok o Parkinsonovej chorobe uverejnený v Neuromagazíne 4/2012, 5. ročník