Parkinson.sk

Z tlače: Manželka prezidenta SR podporila Svetový deň Parkinsonovej choroby

Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby na Slovensku, ktorý bude dňa 11. apríla 2012, prijala prvá dáma v Prezidentskom paláci predstaviteľov OZ Spoločnosť Parkinson Slovensko.

Predstavitelia združenia odovzdali prvej dáme kyticu červených tulipánov, ktoré sú ich medzinárodným symbolom. Aj týmto spôsobom chcú upozorniť na to, že sú súčasťou našej spoločnosti. „Teší ma, že Vás môžem privítať v Prezidentskom paláci a porozprávať o Vašej práci pre ľudí s Parkinsonovým ochorením. Taktiež Vám chcem prejaviť podporu a pomoc a taktiež vyjadriť spolupatričnosť v boji s týmto ochorením,“ uviedla na stretnutí prvá dáma pani Silvia Gašparovičová, ktorá prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých venovala Občianskemu združeniu šek v hodnote 200 Eur na aktivity združenia.

2012-04-manzelka-prezidenta.jpgNa stretnutí sa pani Silvia Gašparovičová zaujímala o možnosti liečby Parkinsonovej choroby na Slovensku a vo svete. Pán Jozef Stohl informoval, že „výskum je síce veľmi intenzívny, ale zatiaľ táto choroba nie je vyliečiteľná. Moderné lieky dokážu iba tlmiť príznaky ochorenia, ktoré sa prejavujú prevažne poruchami motorického systému a ktorým na Slovensku trpí až 15 000 osôb.“

Počas diskusie prvá dáma zdôraznila potrebu väčšej podpory zo strany štátu v otázke výskumu príčin vzniku ochorenia a účinnej liečby. Manželka prezidenta SR informovala o publikovaných štúdiách týkajúcich sa Parkinsonovej choroby. „V jednej z nich hovorili o účinkoch korení, ako je koriander, kari a čili korenie. V krajinách, kde sú tieto koreniny každodennou súčasťou jedál, majú údajne obmedzený výskyt tohto ochorenia,“ povedala Silvia Gašparovičová.

Na Slovensku pôsobí Spoločnosť Parkinson Slovensko, ktorá združuje občanov postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov. Hlavnú činnosť vyvíja v siedmich regionálnych kluboch organizovaním spoločenských, rehabilitačných a iných aktivít, ako aj možnosti konzultácií s odborným garantom, lekárom – neurológom. Ich činnosť Silvia Gašparovičová vysoko ocenila. Predsedom združenia ktorou bola pani Zuzana Michálková, ktorá dlhé roky pôsobila na dialyzačných pracoviskách ako sestra a je aj držiteľkou ocenenia Biele srdce. 

Zdroj: www.prezident.sk