Parkinson.sk

Z tlače: Ťažká diagnóza posiela ľudí predčasne na invalidný dôchodok

Článok o Parkinsonovej chorobe uverejnený na pluska.sk