Parkinson.sk

Zaujímavé odkazy

Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko

SPS združuje občanov postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov. Hlavnú činnosť vyvíja v regionálnych kluboch organizovaním spoločenských, rehabilitačných a iných aktivít. Poskytuje možnosť konzultácií s odborným garantom, lekárom – neurológom.

EPDA

EPDA je jedinou organizáciou na svete, ktorá zastrešuje všetky ostatné pacientske organizácie pacientov s Parkinsonovou chorobou. Reprezentuje 45 partnerských organizácii, pričom presadzuje ppráva a potreby viac ako 1,2 miliónov pacientov s Parkinsonovou chorobou a ich rodinných príslušníkov.