Parkinson.sk

Stravovanie

Ak sa ako pacient pri stravovaní v reštauráciách necítite dobre, nie ste sami. Zmiernenie vašich príznakov počas liečby vám môže pomôcť vychutnávať si zážitky intenzívnejšie.

Pretože levodopa je aminokyselina (malá bielkovina), jej vstrebávaniu do krvi a transportu do mozgu môže brániť prítomnosť podobných aminokyselín v potravinách. To vysvetľuje, prečo jedlo bohaté na bielkoviny môže znížiť účinok liečby. K zníženiu účinku nemusí dôjsť u každého pacienta, ale u niektorých pacientov vyvoláva značné ťažkosti. Môže sa preto stať, že pri takýchto jedlách budete potrebovať väčšiu dávku liekov. Bude potrebné, aby ste sa poradili so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou o tom, ako upraviť svoj jedálniček.