Parkinson.sk

Parkinson.sk
  • Videogaléria
  • Štádia ochorenia
  • Možnosti liečby
  • Z médií
  • Čo je Parkinsonova choroba?

    Parkinsonova choroba je chronické postupujúce ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré patrí do skupiny porúch pohybového systému a psychických funkcií. Táto choroba vzniká v dôsledku strát nervových buniek, ktoré produkujú dopamín zodpovedný za prenos signálov v mozgu.