Parkinson.sk

Zaujímavé odkazy

Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko

SPS združuje občanov postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov. Hlavnú činnosť vyvíja v regionálnych kluboch organizovaním spoločenských, rehabilitačných a iných aktivít. Poskytuje možnosť konzultácií s odborným garantom, lekárom – neurológom.

EPDA

EPDA je jedinou organizáciou na svete, ktorá zastrešuje všetky ostatné pacientske organizácie pacientov s Parkinsonovou chorobou. Reprezentuje 45 partnerských organizácii, pričom presadzuje ppráva a potreby viac ako 1,2 miliónov pacientov s Parkinsonovou chorobou a ich rodinných príslušníkov.

Parkinskon.sk
Pokiaľ to nie je uvedené inak, sú všetky názvy produktov, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke, ochranné známky vlastnené alebo licencované spoločnosťou AbbVie Inc., jej dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AbbVie Inc. nesmie byť na tomto webe použitá žiadna ochranná známka, obchodný názov alebo vizuálna podoba AbbVie, s výnimkou identifikácie produktov alebo služieb spoločnosti.
SK-ABBV-230005, Apríl 2023
abbvie
Copyright © 2023 AbbVie Inc.