Parkinsonova choroba je degeneratívna porucha centrálneho nervového systému, ktorá postihuje najmä motorický systém. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 60 rokov.

Vedúca fyzioterapeutka nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Libuša Klamárová uviedla, že práve fyzioterapia pomáha pacientom s Parkinsonovou chorobou zostať nezávislými. Fyzioterapeut sa zameriava správnymi pohybmi na zvýšenie mobility, čím sa zvyšuje aj rovnováha a sila pacientov. Špecifické druhy terapie odborníci využívajú i pri trénovaní jemnej motoriky či intenzity hlasu.

„Špecifická forma fyzikálnej terapie Parkinsonovej choroby sa nazýva LSVT BIG tréning. Je určená na to, aby pomohla pacientom zvýšiť to, čo nazývame amplitúda pohybu,“ spomenula pre TASR Klamárová.

V LSVT BIG podľa nej robí pacient prehnané fyzické pohyby, ako sú vysoké kroky a švihy rukami.

„Je to spôsob, ako pretrénovať svaly a spomaliť progresiu hypokinézy, čo sú čoraz menšie a viac miešané pohyby, ktoré sa vyskytujú pri tejto chorobe,“ ozrejmila.

Zapínanie košele už nebude problémom

Ľudia žijúci s Parkinsonovou chorobou môžu mať problémy s pohybom, obliekaním a inými činnosťami každodenného života. „LSVT BIG preto efektívne trénuje aj jemnú motoriku, ktorá je potrebná napríklad pri zapínaní košele, ale aj hrubú, ktorú používame pri vstávaní z pohovky alebo stoličky, prípadne na udržiavanie rovnováhy pri chôdzi,“ priblížila Klamárová.

Liečba podľa nej zlepšuje chôdzu, sebaobsluhu a ďalšie úlohy tým, že pomáha ľuďom prekalibrovať to, ako vnímajú svoje pohyby. Učí ich tiež, ako a kedy vyvinúť väčšie úsilie na vytvorenie väčších pohybov. Užitočné pri terapii podľa nej bývajú aj hodiny tanca a tai-chi.

Terapia na lepšie vnímanie hlasu

U prevažnej väčšiny pacientov s Parkinsonovou chorobou sa v priebehu ochorenia objavujú aj poruchy reči a hlasu. Hlas býva tlmený, intonácia monotónna. „V tomto pomáha zasa LSVT LOUD terapia, ktorou pacientov učíme používať hlas na bežnejšej úrovni hlasitosti pri rozprávaní doma, v práci alebo v komunite. Kľúčom k liečbe je pomôcť ľuďom pochopiť svoje vnímanie hlasu, aby vedeli, ako nahlas alebo potichu znejú iným ľuďom, a mohli sa cítiť pohodlne pri použití z ich pohľadu silnejšieho hlasu, ktorý však ostatným znie normálne,“ ozrejmila odborníčka.

Zdroj:
[plnielanu.zoznam.sk, 21. 04. 2022, https://plnielanu.zoznam.sk/parkinsonova-choroba-fyzioterapia]