Pracoviská

Vybrané špecializované pracoviská zaoberajúce sa liečbou Parkinsonovej choroby*

Univerzitná nemocnica Bratislava

Neurologická klinika
Limbová 5, Kramáre,
833 05 Bratislava

02/595 424 04
Nemocnica Zvolen

Neurologická ambulancia
a oddelenie
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen

045/520 15 00
Univerzitná nemocnica Košice

Neurologická klinika
Trieda SNP 457/1,
040 11 Košice

055/640 36 37
Fakultná nemocnica Nitra

Neurologická klinika
Špitálska 9,
950 01 Nitra

037/654 54 56
Fakultná nemocnica Trnava

Neurologická ambulancia
a oddelenie
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava

033/593 84 55
Univerzitná nemocnica Martin

Neurologická klinika
Kollárova 2,
036 59 Martin

043/420 38 60, 420 232 11
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Neurologická klinika
Generála Miloša Vesela 21,
034 01 Ružomberok

044/438 24 68
(každý pondelok po 13.00 hod.)
TEST
Nemocnice
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa

Neurologická klinika
Limbová 5, Kramáre,
833 05 Bratislava

Telefon
02/595 424 04
Email
centrum.expy@kr.unb.sk
Nemocnice
Nemocnica Zvolen
Adresa

Neurologická ambulancia
a oddelenie
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen

Telefon
045/520 15 00
Email
necpal.neuro@gmail.com
Nemocnice
Univerzitná nemocnica Košice
Adresa

Neurologická klinika
Trieda SNP 457/1,
040 11 Košice

Telefon
055/640 36 37
Email
expy.kosice@gmail.com
Nemocnice
Fakultná nemocnica Nitra
Adresa

Neurologická klinika
Špitálska 9,
950 01 Nitra

Telefon
037/654 54 56
Email
brano.vesely@yahoo.com
Nemocnice
Fakultná nemocnica Trnava
Adresa

Neurologická ambulancia
a oddelenie
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava

Telefon
033/593 84 55
Email
neurotrnava@yahoo.com
Nemocnice
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa

Neurologická klinika
Kollárova 2,
036 59 Martin

Telefon
043/420 38 60, 420 232 11
Email
expyunm@gmail.com
Nemocnice
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
Adresa

Neurologická klinika
Generála Miloša Vesela 21,
034 01 Ružomberok

Telefon
044/438 24 68
(každý pondelok po 13.00 hod.)
Email
expyuvn@gmail.com