Zaujímavé
odkazy

Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko

Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS) združuje pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov. Hlavnú činnosť vyvíja v regionálnych kluboch organizovaním spoločenských, rehabilitačných a iných aktivít, ako aj poskytovaním možnosti konzultácií s odborným garantom, lekárom – neurológom. www.parkinsonik.sk

Ďalšie odkazy

Zajímavé odkazy