Pravidelná fyzická aktivita, od bicyklovania a chôdze až po záhradníctvo a domáce práce, môže znížiť riziko vzniku Parkinsonovej choroby. Štúdia zistila, že ženy, ktoré cvičili najviac, mali o 25 % nižšiu mieru Parkinsonovej choroby ako tie, ktoré cvičili menej. Táto štúdia nepreukazuje, že cvičenie priamo znižuje riziko vzniku Parkinsonovej choroby, ale ukazuje významnú súvislosť.

Dôležité fakty:

Štúdia zahŕňala 95 354 účastníčok, najmä učiteliek, ktoré mali priemerný vek 49 rokov a žiadna z nich nemala na začiatku štúdie Parkinsonovu chorobu.

V priebehu troch desaťročí sa u 1 074 účastníkov rozvinula Parkinsonova choroba.

Po úprave na rôzne faktory vedci zistili, že skupina s najvyšším cvičením mala o 25 % nižšiu mieru rozvoja Parkinsonovej choroby ako skupina s najnižším cvičením, keď sa fyzická aktivita posudzovala až 10 rokov pred diagnózou.

„Cvičenie je lacný spôsob, ako zlepšiť celkové zdravie, preto sa naša štúdia snažila zistiť, či môže byť spojené so zníženým rizikom rozvoja Parkinsonovej choroby,“ povedal autor štúdie Alexis Elbaz, MD, PhD, z Inserm Research Center v Paríži vo Francúzsku. „Naše výsledky poskytujú dôkazy pre plánovanie intervencií na prevenciu Parkinsonovej choroby.“

Štúdia zahŕňala 95 354 účastníčok, väčšinou učiteliek, s priemerným vekom 49 rokov, ktoré na začiatku štúdie netrpeli Parkinsonovou chorobou. Vedci sledovali účastníkov tri desaťročia, počas ktorých sa u 1074 účastníkov rozvinula Parkinsonova choroba. Počas štúdie účastníci vyplnili šesť dotazníkov o type a množstve fyzickej aktivity, ktorú vykonávali.

Pýtali sa ich, ako ďaleko prešli a koľko schodov vyšli za deň, koľko hodín strávili domácimi aktivitami, ako aj množstvo času, ktoré strávili miernymi rekreačnými aktivitami, ako je záhradníctvo, a náročnejšími aktivitami, ako je šport.

Výskumníci dali každej aktivite skóre založené na metabolických ekvivalentoch úlohy (MET), čo je spôsob kvantifikácie energetického výdaja.

Pre každú aktivitu sa MET vynásobili ich frekvenciou a trvaním, aby sa získalo skóre fyzickej aktivity MET hodín za týždeň. Napríklad intenzívnejšia forma cvičenia, ako je bicyklovanie, bolo šesť MET, zatiaľ čo menej intenzívna forma cvičenia, ako je chôdza a upratovanie, boli tri MET.
Priemerná úroveň fyzickej aktivity účastníkov na začiatku štúdie bola 45 MET hodín týždenne.
Účastníci boli rozdelení do štyroch rovnakých skupín po 24 000 ľuďoch. Na začiatku štúdie mali ľudia v najvyššej skupine priemerné skóre fyzickej aktivity 71 MET hodín týždenne. Najnižšia skupina mala priemerné skóre 27 MET hodín týždenne.
Medzi účastníkmi v najvyššej cvičebnej skupine bolo 246 prípadov Parkinsonovej choroby alebo 0,55 prípadov na 1 000 osoborokov, zatiaľ čo medzi účastníkmi v najnižšej cvičebnej skupine bolo 286 prípadov alebo 0,73 prípadov na 1 000 osoborokov. Osoba-roky predstavujú počet ľudí v štúdii a množstvo času, ktoré každá osoba strávi v štúdii.
Po úprave na faktory, ako je miesto bydliska, vek prvej menštruácie a stav menopauzy a fajčenie, výskumníci zistili, že miera rozvoja Parkinsonovej choroby v skupine s najvyššou fyzickou aktivitou bola o 25 % nižšia ako v skupine s najnižšou fyzickou aktivitou.

Výsledky boli podobné po úprave stravy alebo zdravotných problémov, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka a srdcové choroby.

Vedci tiež zistili, že počas 10 rokov pred diagnózou skoré príznaky Parkinsonovej choroby spôsobili rýchlejší pokles fyzickej aktivity v porovnaní s ľuďmi bez Parkinsonovej choroby.

„V našej veľkej štúdii sme nielenže zistili, že ženy, ktoré cvičili najviac, mali nižšiu mieru rozvoja Parkinsonovej choroby, ale tiež sme ukázali, že skoré symptómy Parkinsonovej choroby pravdepodobne nevysvetľujú tieto zistenia, a namiesto toho je toto cvičenie prospešné a môže pomôcť oddialiť alebo zabrániť tejto chorobe,“ povedal Elbaz.

„Naše výsledky podporujú vytváranie cvičebných programov, ktoré pomáhajú znižovať riziko Parkinsonovej choroby.“ Obmedzením štúdie bolo, že účastníci boli väčšinou učitelia, ktorí si uvedomovali zdravie a ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na dlhodobej štúdii, takže výsledky sa môžu líšiť od výsledkov pre všeobecnú populáciu.

Štúdiu podporili General Mutual of National Education, Inštitút Gustava Roussyho, Francúzska Liga proti rakovine a Francúzska Národná výskumná agentúra.

Berta Portugal, PhD, Fanny Artaud, PhD, Isabelle Degaey, MD, Emmanuel Roze, MD, PhD https://orcid.org/0000-0001-9727-3459, Agnès Fournier, PhD, Gianluca Severi, PhD, Marianne Canonico, PhD, Cécile Proust-Lima, PhD, and Alexis Elbaz, MD, PhD, Association of Physical Activity and Parkinson Disease in Women, American academy of Neurology, July 25, 2023

Zdroj:
[cikycaky.sk, 18. 05. 2023, https://cikycaky.sk/pravidelne-cvicenie-spojene-so-znizenym-rizikom-parkinsonovej-choroby/]