Parkinson.sk

Odborný garant

MUDr. Igor Straka, PhD., neurológ
MUDr. Igor Straka, PhD., neurológ
II. Neurologická klinika LF UK a UNB
centrum.expy@kr.unb.sk
Parkinskon.sk
Pokiaľ to nie je uvedené inak, sú všetky názvy produktov, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke, ochranné známky vlastnené alebo licencované spoločnosťou AbbVie Inc., jej dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AbbVie Inc. nesmie byť na tomto webe použitá žiadna ochranná známka, obchodný názov alebo vizuálna podoba AbbVie, s výnimkou identifikácie produktov alebo služieb spoločnosti.
SK-ABBV-230005, Apríl 2023
abbvie
Copyright © 2023 AbbVie Inc.