Parkinson.sk

Parkinsonova
choroba

je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje na Slovensku takmer 20 000 pacientov.*

Čo je Parkinsonova choroba?

Parkinsonova choroba je chronické progredujúce ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré patrí do skupiny porúch pohybového systému a psychických funkcií.

Táto choroba vzniká v dôsledku strát nervových buniek, ktoré produkujú dopamín zodpovedný za prenos signálov v mozgu. Dopamín umožňuje hladkú a koordinovanú funkciu svalov a pohyb. Nedostatok dopamínu spôsobuje, že neuróny sa vymknú spod kontroly, takže pacienti nie sú schopní ovládať alebo kontrolovať svoj pohyb fyziologickým spôsobom.

Príznaky sa zvyčajne objavia pri strate minimálne 50 % buniek produkujúcich dopamín.
Co je Parkinskon

Z médií

Zobraziť viac noviniek

Poraďte sa s odborníkom

Univerzitná nemocnica Bratislava

Neurologická klinika
Limbová 5, Kramáre,
833 05 Bratislava

02/595 424 04
Nemocnica Zvolen

Neurologická ambulancia
a oddelenie
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen

045/520 15 00
Univerzitná nemocnica Košice

Neurologická klinika
Trieda SNP 457/1,
040 11 Košice

055/640 36 37
Fakultná nemocnica Nitra

Neurologická klinika
Špitálska 9,
950 01 Nitra

037/654 54 56
Fakultná nemocnica Trnava

Neurologická ambulancia
a oddelenie
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava

033/593 84 55
Univerzitná nemocnica Martin

Neurologická klinika
Kollárova 2,
036 59 Martin

043/420 38 60, 420 232 11
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Neurologická klinika
Generála Miloša Vesela 21,
034 01 Ružomberok

044/438 24 68
(každý pondelok po 13.00 hod.)
TEST
Zobraziť všetky pracoviská

Zaujímavé odkazy

Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko

Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS) združuje pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov.
Hlavnú činnosť vyvíja v regionálnych kluboch organizovaním spoločenských, rehabilitačných a iných aktivít, ako aj poskytovaním možnosti konzultácií s odborným garantom, lekárom – neurológom.

www.parkinsonik.sk

Parkinson’s Europe

Parkinson’s Europe je jedinou organizáciou v Európe, ktorá zastrešuje a prepája národné pacientske organizácie zamerané na pacientov s Parkinsonovou chorobou. Reprezentuje desiatky partnerských organizácií z takmer 30 krajín, pričom presadzuje práva a potreby viac ako 1,2 miliónov pacientov s Parkinsonovou chorobou a ich rodinných príslušníkov.

https://parkinsonseurope.org

Zajimave odkazy